Login
Tìm hiểu về VPN

Tìm hiểu về VPN

VPN là viết tắt của Virtual Private Network (mạng riêng ảo). Đó là một thuật ngữ mà có thể bạn đã nghe nói đến, đặc biệt là khi có một số yếu tố riêng tư, như vị trí địa lý. Nhưng đó là gì tại sao VPN có thể làm những điều đó cho bạn, hãy cùng tìm hiểu xem.

Read More »

Tìm hiểu chung về các loại RAID lưu trữ

Tìm hiểu chung về các loại RAID lưu trữ

Để tìm hiểu về Raid thì trước tiên ta sẽ định nghĩa Raid là gì.

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ổ đĩa cứng có chức gia tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu hoặc nhằm tăng thêm sự an toàn của dữ liệu chứa trên hệ thống đĩa hoặc kết hợp cả hai yếu tố trên.
Read More »

Translate »