Login

Chứng Chỉ SSL - SSL Certificates

Comodo
Positive
180K
 • 256 bit
 • 1 Tên Miền
 • Chứng Thực Tên Miền
 • Bảo Đảm $10.000 (USD)
 • Cấp Trong 5 Phút
 • Hỗ trợ miễn phí
Đăng ký
Positive
Wildcard
2200K
 • 256 bit
 • 1 Tên Miền + KGH subdomain
 • Chứng Thực Tổ Chức
 • Bảo Đảm $10.000 (USD)
 • Cấp Trong 5 Phút
 • Hỗ trợ miễn phí
Đăng ký
Comodo
EV
2300K
 • 256 bit
 • 1 Tên Miền
 • Hỗ trợ Catch All
 • Bảo Đảm $10.000 (USD)
 • Xác Thực 1-10 Ngày
 • Hỗ trợ miễn phí
Đăng ký
Geotrust
EV
4500K
 • 256 bit
 • 1 Tên Miền
 • Hỗ trợ Catch All
 • Bảo Đảm $1.500.000 (USD)
 • Xác Thực 1-10 Ngày
 • Hỗ trợ miễn phí
Đăng ký

GIỚI THIỆU SSL

Bảo vệ Website

Hãy sử dụng SSL bảo vệ website và khách hàng của bạn.

An toàn

Mã hoá giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, và truy nhập hệ thống.

Tránh giả mạo

Chứng thực doanh nghiệp bạn là tồn tại, tránh giả mạo website.

Tăng tin cậy

Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.

Bảo mật cao

Bảo mật và mã hóa các thông điệp trao đổi giữa trình duyệt và server.

Email an toàn

Bảo mật dịch vụ FTP, Email.

Translate »