Login

NƠI ĐẶT MÁY CHỦ AN TOÀN VÀ HỖ TRỢ TỐT

 • CMC COLO

 • 1.6 triệu /tháng

 • Datacenter: CMC
 •  Không gian rack: 1U
 •  Công suất nguồn: 350W
 •  Network trong nước: 100Mbps
 •  Network quốc tế: 1Mbps
 •  Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
 •  Hỗ trợ kĩ thuật 24/7/365
 • Đăng ký!
 • Viettel COLO

 • 1.6 triệu/tháng

 • Datacenter: Viettel IDC
 •  Không gian rack: 1U
 •  Công suất nguồn: 350W
 •  Network trong nước: 100Mbps
 •  Network quốc tế: 10Mbps
 •  Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
 •  Hỗ trợ kĩ thuật 24/7/365
 • Đăng ký!
 • Basic

 • 1.6 triệu /tháng

 • Datacenter: VDC
 •  Không gian rack: 1U
 •  Công suất nguồn: 350W
 •  Network trong nước: 100Mbps
 •  Network quốc tế: 4Mbps
 •  Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
 •  Hỗ trợ kĩ thuật 24/7/365
 • Đăng ký!

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Dịch vụ quản trị cao cấp 500.000đ/tháng

Thêm không gian 1U: 200.000đ

Thêm 01 IP: 50.000đ

Bổ sung 50W công suất điện: 50.000đ

Translate »