Login
MS17-010: Cập Nhật bảo mật cho Windows SMB Server

MS17-010: Cập Nhật bảo mật cho Windows SMB Server

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ gửi thư đặc biệt crafted vào máy chủ Microsoft máy chủ thư khối 1.0 (SMBv1).

Trước hết, Công ty TNHH Khải Thư chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Theo công bố của hãng Microsoft nhiều phiên bản Windows mắc lỗi bảo mật rất nghiêm trọng và theo thống kê của một số tổ chức dòng mã độc WannaCry đã bùng phát diện rộng ảnh hưởng tới 10.000 tổ chức, 200.000 cá nhân, 150 quốc gia trên thế giới. Tài liệu/dữ liệu của các máy tính bị tấn công sẽ bị mã hóa không thể sử dụng. Nhằm tránh hacker tấn công lây lan mã độc từ việc lợi dụng các lỗ hổng, Công ty TNHH KhảThư khuyến nghị các Khách hàng đang sử dụng hệ điều hành Windows vui lòng cập nhật bản vá lỗi, cụ thể như sau

– Cài đặt bản vá MS 17-010 của Microsoft, danh mục bản vá:

Windows XP: KB4012598

Windows 7: KB4012212/KB4012215

Windows 8: KB4012213/KB4012216

Windows 10: KB4012606

Windows 10 version 1511: KB4013198

Windows 10 version 1607: KB4013429

Windows Server 2003: KB4012598

Windows Server 2008: KB4012598

Windows Server 2012: KB4012214/KB4012217

Windows Server 2012 R2: KB4012213/KB4012216

Windows Server 2016: KB4013429

– Chặn port 137, 139, 445 trên máy tính người dùng, trên máy chủ.

Chi tiết thực hiện, Quý khách vui lòng tham khảo Link sau:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx

Translate »