Login

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VPS GIÁ RẺ

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hoàn chỉnh và tin cậy để triển khai kinh doanh vừa và nhỏ, thì giải pháp VPS (Virtual Private Server) là phù hợp nhất. Các máy chủ riêng ảo cung cấp cho bạn sức mạnh của một máy chủ chuyên dụng nhưng với chi phí thấp.
VPS 1
200K
 • 30GB
 • 1GB RAM
 • Centos 6.x, 7.x
 • 1IP
 • DirectAdmin
 • Hỗ trợ mail server
 • 10GB Backup
 • Miễn phí SSL
 • 99.99% uptime
Đăng ký
VPS 2
350K
 • 50GB SSD
 • 2GB RAM
 • Centos 6.x, 7.x
 • 1IP
 • DirectAdmin
 • Hỗ trợ mail server
 • 15GB Backu
 • Miễn phí SSL
 • 99.99% uptime
Đăng ký
VPS 3
650K
 • 80GB SSD
 • 4GB RAM
 • Centos 6.x, 7.x
 • 1IP
 • DirectAdmin
 • Hỗ trợ mail server
 • 20GB Backup
 • Miễn phí SSL
 • 99.99% uptime
Đăng ký
VPS 4
900K
 • 100GB
 • 6GB RAM
 • Centos 6.x, 7.x
 • 1IP
 • DirectAdmin
 • Hỗ trợ mail server
 • 25GB Backup
 • Miễn phí SSL
 • 99.99% uptime
Đăng ký
VPS 5
1,3 triệu
 • 200GB
 • 10GB RAM
 • Centos 6.x, 7.x
 • 1IP
 • DirectAdmin
 • Hỗ trợ mail server
 • 40GB Backup
 • Miễn phí SSL
 • 99.99% uptime
Đăng ký

All Our plans include

Free
domain
Unlimited
Database
1-click
install apps
99.9% Uptime
Guarantee
easy-to-use
control panel
Free
SiteBuilder
SSL
Certificates
Transfer
Website & Domain
30 Day
Money Back
24/7/365
Premium Support

FAQ - Your questions? We got answers!

How does Web Hosting work?

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

What tools or software can I use to build my website?

Desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search

What kind of web hosting plan do I need?

Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

Purchased a hosting plan, now what do I do?

Web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

What does free domain registration mean?

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

How do I transfer my Web pages to your server?

Desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search

Can I host multiple domain names with my hosting account?

Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

Do you offer a money-back guarantee?

Web page editors now use Lorem Ipsum as web sites still in their infancy their default model text and a search for will uncover many versions have evolved over the years.

Translate »